j and j center

A vállalatot alapítók a kezdetektől igazi karizmatikus vezetőként irányítják a céget, így az ő szellemiségük irányadó és elfogadott a vállalatnál. A rájuk jellemző szigorú, tradicionális értékrend, ahol a fegyelemnek, a tisztességnek és a megbízhatóságnak kiemelten fontos szerepe van, nem csak a vállalatra jellemző annak minden külső kapcsolatában, de a dolgozóra nézve is kötelező. A vezetők azt is fontosnak tartották a kezdetektől, hogy olyan fiatal, motivált és flexibilis munkatársakkal vegyék körbe magukat, akik majd képessé teszik a céget arra, hogy az megfeleljen a változó környezet minden kihívásának. A tulajdonosok mindig kiemelt figyelmet fordítottak a munkavállalók igényeire, támogatására, mely egy családias, baráti légkörhöz és egy stabil szakállomány kialakulásához vezetett. Ezek képezik üzleti sikerünk alapját, valamint ez alakította ki cégünk mai kultúráját.

SZAKMAISÁG

Cégünk valódi szakmai műhelyként működik. Magasan képzett, sokéves szakmai gyakorlattal rendelkező vám- és adószakértő munkatársaink garantálják ügyfeleink számára a megfelelő jogbiztonságot. Ügyintézést végző kollégáink naprakész elméleti és gyakorlati felkészültséggel, az elektronikus vám- és adóügyintézés teljes körű ismeretével, valamint több kapcsolódó szakterületen szerzett végzettséggel rendelkeznek. A dolgozóink évente kötelezően előírt belső szakmai minősítésen méretnek meg. A belső tanfolyam és minősítő vizsga sikeres teljesítése a továbbfoglalkoztatásuk feltétele. Tudományos, társadalmi és oktatási tevékenységünkkel aktívan alakítjuk a hazai szakmai életet.

LOJALITÁS

Minden üzleti és szakmai partnerünkkel való kapcsolatban kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a professzionális bizalmi viszony kialakítását és fenntartását. Ezen törekvésünk sikerességét mutatják több mint tíz éve folyamatosan fennálló szerződéseink. Munkavégzésünkhöz elengedhetetlen a megbízó vállalat belső felépítésébe, kultúrájába integrálódnunk, melynek alapfeltétele a partner iránti tisztelet és megbecsülés. Valamennyi munkavállalónk egyetért cégfilozófiánkkal, a kialakított munkamorállal és a cég eszméivel. Elkötelezettségünk a fentieken túl kiterjed a társadalmi felelősségvállalásra a környezetvédelem, az egyenlő bánásmód és a hátrányos helyzetűek segítése területén is.

FEDDHETETLENSÉG

Cégünk a nemzetközi és európai vámszakmai ajánlásoknak (WCO antikorrupciós Arusha nyilatkozat és AEO rendszer) megfelelően kötelező jelleggel betartja a zéró tolerancia elvét az ügyfél és a hatóság kapcsolatában. Emellett külső és belső kapcsolatainkban, üzleti viszonyainkban maximálisan megfelelünk úgy a nemzeti adójogszabályokban, mint a más hazai és nemzetközi jogszabályokban rögzített előírásoknak. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy kizárólag megfelelően képzett, több éves szakmai gyakorlattal rendelkező, erkölcsileg feddhetetlen munkavállalókat foglalkoztassunk.

FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE

Rugalmas, jövőorientált szemléletmód jellemzi vállalatunkat. A jogszabályi és piaci környezet változásaiból eredő szakmai kihívásoknak igyekszünk mindig elsőként megfelelni, és előremutató megoldásainkkal alakítani a szakmai környezetet. Az előírt elektronikai fejlesztéseken túlmutatóan próbáljuk kihasználni az új technológiai megoldások nyújtotta előnyöket. Így központi irodánkban és megbízóinknál is törekszünk a papírmentes irodai környezet kialakítására, az interface-ek és felhőalapú számítástechnikai megoldások alkalmazására és a teljesen elektronikus hatósági kapcsolattartásra a napi ügyintézés során.

2016 © Uniós Vám