1867-1913   Kis magyar vámtörténet

A kiegyezéssel Magyarország és Ausztria között Vámunió jött létre, a vám azóta jogszabályokban rögzített önálló szakma. Jogi alapjait az 1867.évi XVI. törvénycikk teremtette meg, mely először fogalmazott meg a vámhatóságon kívül a vámügynökségekre is vonatkozó szabályokat. Kiemelkedő érdeme volt a szakma létrejöttében a kiegyezés után megalakult felelős magyar kormány pénzügyminiszterének, Gróf Lónyay Menyhértnek, a későbbi miniszterelnöknek. A vámközreműködői szakma első magyarországi művelői osztrák, német tulajdonú speditőr cégek voltak, majd megjelentek a hazai fuvarozó, szállító vállalatok, kereskedők, termelő cégek, táskás speditőrök is.

 

Magyarország és Ausztria között 1867-1919-ig fennálló vámunió közös lobogója
 
 
 
A kiegyezés dokumentumának utolsó oldala
A császár és gróf Andrássy Gyula miniszterelnök aláírásával

1914-1978   Krasznai-Tüske család a vámban

Családunk tagjai már több mint 100 éve a vámszakmában találták meg hivatásukat; összesen 108 év hivatásos szolgálati viszonnyal jelentős szerepet töltöttek be az újkori Vám- és Pénzügyőrség életében. Anyai nagyapám, Krasznai (Kalinics) József 1914-ben az Osztrák-Magyar Monarchia alatt tengerész pénzügyőrként kezdte a szolgálatát Fiuméban. A két világháború között a Magyar Királyi Pénzügyőrségnél, a háború után az újjáalakult Pénzügyőrségnél dolgozott mindhárom szakmai területen (vámőr, pénzügyőr, nyomozó). Rövid ideig vejének, Tüske Pálnak is volt hivatalvezetője,
majd 1957-ben mint pénzügyőr százados, a Nyomozóhivatal vezetője vonult nyugállományba. Édesapám Tüske Pál 1941-ben vámforgalmistaként kezdett a Nyugati Pályaudvaron. Szolgálati ideje alatt dolgozott mindhárom szakmai területen (vámőr, pénzügyőr, nyomozó). Vezette a kor legmodernebb nyomozószolgálatát, az Országos Nyomozó Csoportot is. Hosszú évekig a Pénzügyőr Sport Egyesület elnöke, melynek korábban igazolt labdarúgója volt. 1978-as nyugállományba vonulásakor pénzügyőr őrnagy, a VPOP főosztályvezető helyettese volt.

1972-1994   Harmadik generáció

Gyerekkori álmomat megvalósítva 1972-ben kezdtem a szakmát a Budapesti 7.számú Vámhivatalban. A szolgálatban töltött 28 év alatt számos beosztásban fejleszthettem szakmai kompetenciáimat: irányítottam vámhivatalt, VPOP vám- és ellenőrzési osztályokat, voltam Miniszteri biztos, három évig képviseltem Magyarországot az ENSZ EGB Belső Szállítási Csoportjában és én voltam a testület első szóvivője. A szolgálati viszonyom ideje alatt mindvégig a vámigazgatási területen dolgoztam. 2000-ben pénzügyőr ezredesként, mint a VPOP Jogi és Igazgatási Főosztály helyettes vezetője vonultam nyugállományba. Feleségem, Tüske Ibolya a J&J Center alapító tulajdonosa és ügyvezetője, 1983. óta a kor külkereskedelmi vállalati rendszerében ellenőrzési és vámszakember. 1990 óta egyéni majd társas vállalkozások vezetője, emellett alapító és hosszú évekig elnökségi tagja a Magyar Vámügyi Szövetségnek.

1994-1999   Megalakul a J&J

Logisztikai szolgáltatói feladatok ellátására alapított cégünk a kezdetektől gazdaságosan üzemel. Az alapítást követő időszakban elsősorban vámkezesség nyújtásával foglalkoztunk, ebben az időszakban 7 fővel tevékenykedtünk. Hamar felismertük, hogy a fejlődés érdekében szükséges napi vámügyintézéssel is foglalkoznunk, majd rövidesen Magyarország egyik legnagyobb vámügynökségévé váltunk, létszámunk 25-30 főre növekedett. Tevékenységünket folyamatosan bővítve, az Európai Unióhoz történő csatlakozást megelőzően igen kiterjedt megbízói kör részére végeztünk külkereskedelmi forgalomhoz kapcsolódó vámközreműködést. 1997-től kezdődően a zöldmezős beruházásban megvalósuló ipari vámszabadterületeken tizenegy multinacionális vállalatnál végeztünk teljes körű vámügyintézést.

2000-2004   Csatlakozás előtt

Versenytársainkat megelőzve, elsőként végeztük feladatainkat outsourcing jelleggel, a nagyvállalatok telephelyén, a vállalati rendszerekbe integrálva. Létszámunk 84 főre növekedett. Ebben az időszakban végeztünk magánforgalmi vámközreműködést, irodát üzemeltettünk a 7. számú Vámhivatalban, és a Ferihegy 2B utasforgalmi terminálon; továbbá működtettünk vámudvart is. A nemzetközi piacon meghatározó szállítmányozó cégek részére alvállalkozóként végeztünk és végzünk a mai napig vámügyintézést. 2004, az Európai Uniós csatlakozás évének végére létszámunk 25 főre csökkent. A csatlakozás a vámszakmát és társaságunkat is kedvezőtlenül érintette. Szinte teljesen eltűntek a szolgáltatói piacról a kizárólag vámszolgáltatással foglalkozó, hozzánk hasonló méretű vállalkozások. Mi szembe mertünk nézni az új kihívásokkal, és megfelelő szaktudásunknak és minőségi szolgáltatásainknak köszönhetően sikerrel vettük az akadályokat, így továbbra is meghatározó szereplői maradtunk szakmánknak.

2005-2010   Európai vámkörnyezetben

2005-től az exportra termelő vállalatok áruforgalma jelentősen növekedett, felértékelődött az ellátási lánc menedzsment szerepe, valamint több kapcsolódó jogi kötelezettség került bevezetésre. Ezt felismerve kibővítettük portfóliónkat, számos új szolgáltatást nyújtunk azóta is, többek között az intrastat adatszolgáltatást, a környezetvédelmi termékdíj bevallások elkészítését, logisztikai adminisztrációt, komplex logisztikai nyilvántartó rendszerek kezelését. Azóta is aktívan részt veszünk a mindenkori új feladatokhoz kapcsolódó szakemberképzésben, az új szakmák oktatásában, a változó jogszabályi környezet vállalati rendszerekre adaptálásában. 2008-ban Cégünk az elsők között kapta meg a legmagasabb szintű európai szakmai minősítést, a vámjogi egyszerűsítésekre valamint biztonság és védelemre vonatkozó AEO (engedélyezett gazdálkodó) tanúsítványt. Az ellátási lánc szereplői egyre nagyobb mértékben igényelték az AEO tanúsítványt, esetünkben ez komoly versenyelőnyt biztosított. A tanácsadói, szakértői tevékenységünkkel kapcsolatos ügyféli igények megsokszorozódtak.

2011-2014   AEO, e-vám

Létszámunk a teljes körűen bevezetett vám és kereskedelmi elektronikus ügyintézési környezethez igazodóan 50-55 fő között állandósult. Az ipari termelés erősödésével az import-export vámkezelések komplexitásukban és volumenükben is nőttek. Az AEO tanúsítványt egyre több unión kívüli ország is kölcsönösen elfogadta, ezáltal tovább nőtt a jelentősége. Felkészült szakértő munkatársaink tizenegy gazdálkodó AEO tanúsítványának megszerzésében segítettek. Komoly igény keletkezett a cégünk által biztosított interim menedzserszolgáltatás iránt, valamint környezetvédelmi termékdíj területünk is tovább erősödött. A hatósági ellenőrzések számának növekedésével az utóellenőrzésekhez kapcsolódó szolgáltatásaink megtöbbszöröződtek. A jellemzően nagy adatbázisok felhasználásával, gazdasági vámeljárások elszámolásában szerzett jártasságunkat jól tudtuk a megrendelőink érdekében hasznosítani.

Minden ami Vám
Outsourcing, gyorsaság, jogbiztonság egy kézből

2015-   Megfelelés az új vámszabályoknak

A jogszabályi környezet folyamatosan változó előírásait figyelemmel kísérve ismét újabb szakterületek kerültek szolgáltatási kínálatunkba; népegészségügyi termékadóval, EKAER-el kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás. Utóbbi területen az MLBKT szakmai partnere vagyunk. Növekszik az igény tanácsadói, oktatási, folyamat-auditálási- és kidolgozási szolgáltatásunkra, és ezzel párhuzamosan ügyintézői tevékenységünk is folyamatosan bővül. Kellő időben elkezdtük a 2016. május 1-től hatályba lépő Uniós Vámkódex feldolgozását, képezzük munkatársainkat, továbbképzéseket vállalunk partnereink részére, átalakítjuk folyamatainkat, gyakorlati bevezetést, átállási projekteket támogatunk.